درخواست پشتیبانی جدید ایجاد کنید

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.

 فروش

در صورتی که پیش از خرید یا در مراحل خرید نیاز به راهنمایی و مشاوره دارید می توانید از این بخش با ما در ارتباط باشید

 فنی

سوالات، مشکلات فنی خود را در خصوص سرویس ها را در این دپارتمان مطرح و پیگیری بفرمایید

 واحد طراحی و توسعه

سوالات، مشکلات و درخواست های خود پیرامون طراحی سایت را در این دپارتمان مطرح و پیگیری بفرمایید

 گزارش تخلفات

کلیه شکایات یا گزارشات در خصوص محصولات، خدمات و ضعف در پشتیبانی را از این دپارتمان به مدیریت گزارش دهید