خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه

نگهداری و بروز رسانی ، برای شبکه داخلی شما

Service 1

تعداد سرور تحت پوشش یک دستگاه
تعداد کامپیوتر های تحت شبکه تا 5 دستگاه

پشتیبانی و نگهداری کامپیوتر ها و شبکه کامپیوتری
تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات سرور بصورت هفتگی
نصب آنتی ویروس و بروز رسانی سیستم عامل ها
رفع مشکلات شبکه و تنظیمات
حضور فیزیکی کارشناس شبکه در محل ماهیانه 2 جلسه 2 ساعته
.
.

Service 2

تعداد سرور تحت پوشش تا 2 دستگاه
تعداد کامپیوتر های تحت شبکه 6 تا 10 دستگاه

پشتیبانی و نگهداری کامپیوتر ها و شبکه کامپیوتری
تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات سرور بصورت هفتگی
نصب آنتی ویروس و بروز رسانی سیستم عامل ها
رفع مشکلات شبکه و تنظیمات
حضور فیزیکی کارشناس شبکه در محل ماهیانه 2 جلسه 2 تا 4 ساعته
نظارت از راه دور بر روی سرور ها

Service 3

تعداد سرور تحت پوشش تا 5 دستگاه
تعداد کامپیوتر های تحت شبکه 11 تا 20 دستگاه

پشتیبانی و نگهداری کامپیوتر ها و شبکه کامپیوتری
تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات سرور بصورت ماهیانه
نصب آنتی ویروس و بروز رسانی سیستم عامل ها
رفع مشکلات شبکه و تنظیمات
حضور فیزیکی کارشناس شبکه در محل هفته ای یک جلسه 4 ساعته
نظارت از راه دور بر روی سرور ها بصورت 24 ساعته