سرور مجازی ترکیه

سرورهای مجازی واقع در بهترین دیتاسنتر ترکیه به همراه بهترین سخت‌افزارها

NVMe-2

2GB رم
2 هسته CPU
30GB فضای NVMe
ترافیک نامحدود
موقعیت فرانسه
منابع اختصاصی
پشتیبانی 24 ساعته

NVMe-4

4GB رم
3 هسته CPU
40GB فضای NVMe
ترافیک نامحدود
موقعیت فرانسه
منابع اختصاصی
پشتیبانی 24 ساعته

NVMe-6

6GB رم
4 هسته CPU
60GB فضای NVMe
ترافیک نامحدود
موقعیت فرانسه
منابع اختصاصی
پشتیبانی 24 ساعته

NVMe-8

8GB رم
6 هسته CPU
100GB فضای NVMe
ترافیک نامحدود
موقعیت فرانسه
منابع اختصاصی
پشتیبانی 24 ساعته